/ 4 نظر / 41 بازدید
عبرات

عجب از آدمی ، که نشانه‌هایت را می ‌بیند و انکارت می‌ کند و عجب از تو که انکارش را میبینی و مهربانی میکنی ...[ناراحت]

شادی

[قلب] دوست هنرمند و باسلیقه ام.[بغل]

شادی

[قلب] دوست هنرمند و باسلیقه ام.[بغل]