/ 3 نظر / 54 بازدید
عبرات

خستگی را تو به خاطر مسپار که افق نزدیک است و خدایی بیدار.... که تو را میبیند و به عشق تو همه حادثه ها میچیند که تو یادش افتی و بدانی که همه بخشش از اوست و همینش کافیست....[گل]

عبرات

خستگی را تو به خاطر مسپار که افق نزدیک است و خدایی بیدار.... که تو را میبیند و به عشق تو همه حادثه ها میچیند که تو یادش افتی و بدانی که همه بخشش از اوست و همینش کافیست....[گل]

faeze

manam naghasham ba zoghal o pastel kar mikonam