خیلی دوست داشتم شالیزار بکشم!

این کار چندان تعریفی نشد، مدل عکسی بود که کیفیتش پایین بود با تغییرات و ترکیب تصویر این کار از آب در امد

انشاالله عمر و توفیقی بود یه مدل خوب پیدا کنم یه شالیزار دیگه می کشملبخند