عزاداری های همه قبول حق انشاالله

عکس ها رو عاشورای همین امسال گرفتم...

براتون یکسری از عکس هایی که از تعزیه امسال گرفتم رو هم می گذارم


 

نمایش تعزیه عاشورا 90

بازیگری که نقش امام حسین (ع) رو داشت وقتی علی اصغر رو در آغوش گرفت و به میدان آوردمیکروفن رو جلوی دهن بچه گرفت. بچه ارام صدا می کرد و بعدش چند لحظه گریه کرد. نمی تونم تصورش رو هم بکنم که که رباب مادر علی اصغر (ع) اون روز چی کشیده...