عکسهایی از گیلان زیبا رو اینجا می گذارم تا شما هم از دیدنش لذت ببرید

تصورکنید محیطی که توش بودم چقدر زیبا بوده که این فریم های کوچک هم تا این حد جذاب هستند

گیلان- نرگستان- مهر 90


 

گیلان- نرگستان .مهر 90

گیلان-نرگستان .مهر90

گیلان - سقالکسار .اردیبهشت 90

گیلان-سقالکسار .ادیبهشت90

گیلان- سقالکسار . اردیبهشت 90