خدای زیبای من

 خدای مهربونم دنیایی که الان توش هستیم پر از زیباییه .  بدی ها و زشتی ها کم نیستند ولی ما آدم ها دوست داریم زیبایی ها نصیبمون باشه

خدا جونم خودت گفتی" انسان   لیاقت کمتر از بهشت نیست کمتر از اون رو برای خودت نخواه"

برای همه عزیزانم برای همه دوستانم برای همه اونهایی که می شناسم و همه اونهایی که نمی شناسم ولی بنده تو اند و برای خودم زیباترین چیزهایی که در دو عالم خلق کردی ازتو طلب می کنم لبخند

 این در واقع نمای بیرونی در تراسمونه! !!!!!!! !!!!!!!

مسئله نقاشی روشه لبخند

 

 

 

 


تکنیک ویترای یه تکنیک قدیمی هست که در کلیساها مورد استفاده بوده

در رو پیاده کردیم روی زمین!

با رنگ آکرلیک کار کردم و اولین تجربه بود  !  عالی نشد ! راضیم نکرد ولی بدون استاد و اولین کار بودن می تونه توجیه باشه!