همه مخلوقات خدا یه جورایی زیبا هستند. خفاشها از برخی جهات موجودات بی نظیری اند. تنها موجوداتی هستند که پرواز می کنند و بچه هاشون رو هم در آغوش می گیرند و بهشون شیر می دن. وقتی بچه خفاش بدنیا می یاد مادر تا چند هفته در حالی که بچه رو در آغوش داره پرواز می کنه  تا زمانی که بچه سنگین می شه و مادر دیگه قادر نیست به همراه بچه اش پرواز کنه.

 نکته حیرت انگیز در مورد خفاش ها اینه که هر چند اونها از بینایی استفاده می کنند ولی اگر چشم هاشون رو ببندیو باز قادرند در پر پیچ  خم ترین و شلوغ ترین مسیر های پرواز راه خودشون رو پیدا کنند ...

 


ویژگی ای که بهش اکولوکیشن یا جهت یابی به کمک پژواک می گیم.

ایجاد صوت و دریافت صدای بازگشتی درست مثل یه رادار...

بیشتر از یک سال از عمرم رو روی خفاش ها کار کردم هر سوالی بود در خدمتم

عکس ها گونه از خفاش یه نام Pipistrelluc kuhli

هست خفاش هایی که چند ماهی در قفس پرواز ازشون مراقبت کردملبخند

عکسها در حال پرواز گرفته شده و با سرعت بالا