سلام لبخند

این نقاشی هم تموم شد! پیدا کردن مدل خوب و قشنگ سخته! مدل قشنگ بود ولی عالی نبود یه چیزی که وقتی ببینیش بگی آی چقد دلم می خواد بکشمش

 یکی دو روز پیش تموم شد و  یه امضاش کردم که طرفدارهای نقاشی هام مطمئن شن اصله! نیشخند سایز کار هم 50*70 هستش

در ادامه هم چند مرحله اش رو می گذارم