معجزه فقط این نیست که بیماری شفا پیدا کنه ... 

اینکه سلامتی خودش یه معجزه است  و خیلی چیزهای دیگه ای که در اطرافمون اند 

(این جمله  رو تو کتاب داستان های کوتاه چخوف خوندم به نظرم خیلی عمیق و زیباست)

(غروب دریای خزر- انزلی   - خواهرم خورشید رو برام نگه داشته که  تا غروب نکرده یه عکس 3×4 خوشگل ازش بگیرم  چشمک)