سلام

دلم می خواد چند تا از نقاشی های یکی دو سال اخیرم  رو اینجا  بگذارم

اولین کارهایی که با مداد رنگی کشیدم!

و تابلوهای رنگ روغنم