شده شک کنی ؟ سوالانقدر که از ذهنت عبور کنه و یا حتی به زبون بیاری  که خدا کجاست؟ اصلا خدایی هست؟ چطور حضور داره و این همه مشکلات و سختی ها  و رنج بنده هاش رو می بینه ؟ می شه که باشه و هیچ کاری نکنه؟ اون موقع ممکنه یه لحظه شک کنی، خوب بعضی هامون فقط یه لحظه به ذهنمون میاد و  همون آن  دور می شه.

یه جمله قشنگی شنیدم که می گفت  انسان تو این دنیا در رنج  که این باعث رشدش می شه  نه اینکه در زجر باشه که تحلیل ببردش

اگر در زجری باید کاری بکنی

.

حتی وقت هایی که خیلی خیلی غمگینم، زمانی که مخلوق زیبایی رو می بنیم ، وقتی گل بی نظیری رو می بینم نمی تونم نگم خدایا چقدر بزرگی ، خدایا چقدر زیبایی

اگر تو و همه عظمتت نبود این همه زیبایی و ظرافت هرگز  بوجود نمی اومد

 

هاچ رو یادته که یه سبد همراهش بود و گرده گلها رو توش جمع می کرد و می برد تو کندو؟لبخند


پرزهای کنار پاهای زنبور عسل مثل یه سبد عمل می کنه  گرده ها بهش می چسبند و از گلی به گل دیگه و نهایتا به کندو می رسند تا قسمت هایی از شونه عسل رو پر کنند .

عکس ها رو حدودا بهار دو سال پیش تو حیاط دانشگاه گرفتم