سلام لبخند

(توی جنگل قدم می زدیم اینها رو که دیدم به وجد اومدم )

دقت که می کنی چی می بینی؟

 

 


دقت که می کنی چی می بینی؟ یه سری حشره روی تنه درخت!

بیشتر که دقت می کنی خیلی جالب می شه تنها پوسته خارجی حشراتی که شب های گذشته پوست اندازی کردند باقی مونده

اونهایی که تا دیشب نمی تونستند پرواز کنند، حالا پوسته قدیمی شون رو جا گذاشتند، پوسته ارزشمندی که تا دیروز ازشون محافظت می کرد حالا روی تنه درخت ها جا مونده، مرحله ای از زندگی شون بوده که دیگه به پایان رسیده و مرحله جدیدی شروع شده.

دیگه به پوسته قدیمی احتیاجی نداشتند، چون قراره از امشب پرواز کنند...

 

(جیرجیرکها توی مرحله آخر دگردیسی شون یه شب روی تنه درخت ها جمع می شن، پوست می اندازند و پرواز می کنند، عکس ها رو آخرای تیر امسال   تو جنگل های  گیسوم  تالش  گیلان  گرفتم)