تمامشون رو با مداد رنگی کشیدم

این کارها شروع کار کردنم با مداد رنگی بود 

انتخاب مدل سخت بود! همشون رو تو خوابگاه دوران دانشجویی کشیدم از حدود 2 - 3 سال پیش

سایز همشون هم حدودا 50* 70 هستش

حالا که نگاهشون می کنم هنوز هم دوسشون دارم هرچند که  اشکالاتشون رو بیشتر تشخیص می دم

بی مقدمه شروع کردم  اصلا هم کلاس نرفتم در نتیجه با تکنیک خودم کشیدمشون! بی استاد کار کردن و تجربه کردن هم جذابه!