هیچ دقت کردی؟..

گاهی نعمتی که امروز داری حسرت فردات می شه...

اگر دیروز قدرش رو نمی دونستی و واسش شکرگزار نبودی، امروز که در حسرتش هستی،  خودت رو حسابی سرزنش می کنی.

اما گاهی قدرش رو دونستی ... بابتش شکرگذار بودی... و آگاه بودی که نیاز زندگیت بوده...مثل نفس... مثل آب...

اما امروز در حسرتشی... غیر ممکن نیست ولی دور ...رسیدن بهش و داشتنش برات دشواره...

آرزوش رو داری ... بی تابشی.... رویا ته...

قدرش رو هزار بار بیشتر از قبل می دونی و تمام تلاشت رو می کنی تا دوباره داشته باشیش.... تا دوباره داشته باشیش..

...

آسون نیست ولی تلاش می کنم نعمتی رو که امروز دارم تبدیل به حسرتی تو فردام نشه...

آسون نیست اما تلاش میکنم ...