عزاداری های همه قبول حق انشاالله

عکس ها رو عاشورای همین امسال گرفتم...

براتون یکسری از عکس هایی که از تعزیه امسال گرفتم رو هم می گذارم


ادامه مطلب ...